AUDIT

Při provádění auditu účetní závěrky zahrnujeme do naší činnosti i související pomoc klientovi v přiměřeném rozsahu především v oblasti dále uvedených aktivit. Snažíme se, aby ověření účetní závěrky nebylo pro klienta jen splněním zákonné povinnosti, ale i konkrétním přínosem v řešení účetní a daňové problematiky včetně celkové analýzy ekonomické a finanční situace.

 

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ      KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA