PROFIL FIRMY

Společnost HM GROUP s.r.o. byla založena v r. 1995. Do konce roku 2015 se zabývala především auditorskou činností. K 31.12.2015 byla ukončena auditorská licence, ale spoelčnost dále zajišťuje provádění auditu účetních závěrek ve spolupráci s partnerskou auditorskou společností.

Specifikem činnosti společnosti je oblast konsolidované účetní závěrky. V tomto směru poskytujeme školení, sestavení konsolidované účetní závěrky a metodické poradenství v této oblasti až po případné zajištění auditu.

Společník - ing.Lubomír Harna se věnuje metodice konsolidované účetní závěrky od r.1993, v této oblasti dlouhodobě spolupracuje i s MF ČR.

AUDIT     ÚČETNÍ PORADENSTVÍ     KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA